1. علیرضا جلالی یزدی , مجتبی مغربی , جعفر بلوری بزاز , بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبه , مهندسی عمران امیرکبیر , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹